Tilskud til kursusgebyr

Det er nu muligt at søge om tilskud på 50% af dit kursusgebyr i DFU, hvis du er modtager af kontanthjælpsydelse, eller ydelse svarende til dette.

Dette er muligt for os,  fordi vi har søgt fondsmidler ved Hede Nielsen Fonden i Horsens specifikt til dette formål. Formålet er at øge tilgængeligheden til undervisningen i DFU på trods af indkomstforhold. Stor tak til Heden Nielsen fonden for bidraget.

Sådan søger du:

Send en mail til skoleleder, Laila Fogh, på mail dinfritidsundervisning@hotmail.com og vedhæft en kopi af din seneste lønseddel. Dine oplysninger vil herefter blive opbevaret på en sikker platform. Er du i tvivl, så ring blot: 27128515.

Du kan søge tilskud til følgende:

1 hverdagskursus + 1 weekendkursus

eller

3 weekendkurser

Del siden